Σεμινάρια στα πλαίσια του ΠΜΣ


Περίοδος 2017-2018
Advanced Permanent Magnets: Current Status and Future Prospects
Prof. George C. Hadjipanayis
Department of Physics and Astronomy, Sharp Lab, University of Delaware, USA

11/12/2017 12:00 Αίθουσα συνεδριάσεων και τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Περίληψη  |  Παρουσίαση  |
 
Ηλεκτρονικές προσμίξεις (doping) σε νανοσωματίδια ημιαγωγών και η σημασία τους για φωτοβολταϊκά τέταρτης γενιάς
Dr. Αλέξανδρος Σταυρινάδης
The Institute of Photonic Sciences (ICFO), Barcelona, Spain

4/12/2017 10:00 Αίθουσα συνεδριάσεων και τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Περίληψη  |  Παρουσίαση  |
 
Radiation induced insulator-to-metal transition in polymers and zinc oxide
Prof. Mikhail Lukashevich
Physics Faculty, Belarusian State University, Minsk, Belarus

12/10/2017 11:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Περίληψη  |  Παρουσίαση  |
 
Photosensitive polymers: basic principles and applications
Assoc. Prof. Alexandra Trofimova
Physics Faculty, Belarusian State University, Minsk, Belarus

5/10/2017 11:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Περίληψη  |  Παρουσίαση  |
 
Atomic structure and mass-production of size-selected nanoparticles (clusters)
Richard E. Palmer
College of Engineering, Swansea University, U.K.

5/09/2017 13:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Περίληψη  |  Παρουσίαση  |
 

Περίοδος 2016-2017
Carbon allotropes as super-materials
Prof. Malcolm Heggie
University of Loughborough, UK

13/06/2017 10:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  | 
 
Thermal Transport Simulations at the Nanoscale
Dr Konstantinos Termentzidis
EMTA laboratory, Nancy, France

12/06/2017 10:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  | 
 
Εφαρμογές νανοσωματιδίων σε βιολογία και ιατρική
Αντιγόνη Αλεξάνδρου
Laboratoire d’Optique et Biosciences, Université Paris-Saclay, France

21/11/2016 12:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Νανοσωματίδια και οι μέθοδοι χαρακτηρισμού τους
Αντιγόνη Αλεξάνδρου
Laboratoire d’Optique et Biosciences, Université Paris-Saclay, France

21/11/2016 13:00 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Elaboration and characterization of nitride films for medical applications
Dr Valerie Brien
Institut Jean Lamour, CNRS, France

29/03/2017 11:15 Αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
 
 

 

Περίοδος 2015-2016
Nanostructured Hard-Magnets by Interface Design
Dr Ulf Wiedwald
Universität Duisburg-Essen, Germany

14/12/2016 13:15 Αίθουσα συνεδριάσεων Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο

Περίληψη/Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
CoΟ octahedrawith a Ferromagnetic Interface between two Antiferromagnets
Dr. Marina Spasova
Universität Duisburg-Essen, Germany

15/12/2016 11:15 Αίθουσα συνεδριάσεων Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο

Περίληψη/Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Thermal conductivity of nanostructures and nanostructured materials
Dr Konstantinos Termentzidis
EMTA laboratory, Nancy, France

28/03/2016 11:15 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Al-Si-C ternary alloys: a “new” family of semiconductors
Dr Eirini Sarigiannidou
LMGP / Grenoble INP –Minatec, France

12/04/2016 11:15 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Super-resolution optical microscopy: unraveling the ultra-structure and dynamics of molecular assemblies in cells
Dr. Orestis Faklaris
Head of light microscopy activity-ImagoSeine facility Institut Jacques Monod, Paris, France

13/05/2016 12:00 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση
 
Carrier Confinement in Quantum Well Laser Structures & Quantum Dot Qubits
Dr. Vasilios Stavrou
Applied Physics Lab, Hellenic Naval Academy

08/06/2016 11:15 Αίθουσα συνεδριάσεων Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο

Βιογραφικό  |  Αφίσα  |  Παρουσίαση 
 

 

Περίοδος 2014-2015
Application of ion beams in materials science
Prof Elke Wendler
Institut fur Festkorperphysik Friedrich-Schiller Univeristy Jena Γερμανίας Graduate University Ιαπωνίας

8/12/2014 12:00 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Structural defects in semiconductor lasers based on gallium nitride
Dr. Julita Smalc-Koziorowska
Institute of High Pressure Physics “Unipress” Polish Academy of Science, Πολωνία

17/2/2015 12:15 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Interplay of surface plasmons and magnetism in patterned magnetic materials
Dr Evangelos Papaioannou
Department of Physics, University of Kaiserslautern Γερμανία

30/03/2015 13:00 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Selective Area Growth of Well-Ordered Epitaxial ZnO Nanowire Arrays with Controllable Polarity
Dr Eirini Sarigiannidou
Lab. Matériaux et Génie Physique (LMGP) - Minatec, Grenoble Institute of Technology - PHELMA, Γαλλία

22/04/2015 11:00 Αίθουσα συνεδριάσεων τμήματος Φυσικής Δ' όροφος

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
 

Περίοδος 2013-2014
Nanoparticles by Design, πείραμα και προσομοίωση
Δρ Παναγιώτης Γραμματικόπουλος
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University Ιαπωνίας

29/1/2014 11:15 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Simulations of Phonon Transport at the Nanoscale
Δρ Κωνσταντίνος Τερμεντζίδης
LEMTA laboratory,
University of Lorraine, Γαλλία

12/3/2014 12:00 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Delay Tolerant Networking, and an implementation for disseminating and exploiting scientific data
Αναστάσιος Μαλκότσης
Space Internetworks Ltd, Ελλάδα

2/4/2014 12:00 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Effective technology Transfer - Methodology and Best Practice for successful Commercialisation of Technological Innovation
Δρ Γεώργιος Βεκίνης
Ερευνητής Α΄, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

15/5/2014 12:00 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Serendipity versus determinism: How to synthesize nanoparticles through liquid chemistry closing an eye to applications
Δρ Στέφανος Μουρδικούδης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ -
Colloid Chemistry Group, Universidade Vigo

13/6/2014 13:00 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περίληψη  |  Βιογραφικό  |  Παρουσίαση
 
Ordered Arrays of Magnetic Antidots and Torsional Resonance-Magnetic Force Microscopy
Dr. José Miguel García-Martín
IMM-Instituto de Microelectrónica de Madrid, Spanish Research Council (CSIC)

17/7/2014 12:00 Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής

Περίληψη  |  Βιογραφικό  | 
 

Εκπαιδευτικές εκδρομές στα πλαίσια του ΠΜΣ


Περίοδος 2013-2014

Ελληνικοί Λευκόλιθοι

2/6/2014 Γερακινή Χαλκιδικής

Φωτογραφίες
 
TOSOH Hellas

16/6/2014 Σίνδος

Φωτογραφίες
 
TITAN Τσιμέντα

18/6/2014 Ν. Ευκαρπία

Φωτογραφίες